Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ -

Παιδικό Φεστιβάλ -

Παιδικό Φεστιβάλ -

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Παιδικό Φεστιβάλ - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Μικρόπολις
Παιδικό Φεστιβάλ

Λειτουργώντας ως «ομπρέλα» για φορείς με συνεχές και αποδεδειγμένο έργο, η Μικρόπολις φέρνει τα παιδιά σε άμεση επαφή με όλους εκείνους τους «μεγάλους» που κάνουν τη διαφορά: ερευνητικές ομάδες, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ινστιτούτα, μουσεία  και πρωτοβουλίες ιδιωτικές και της κοινωνίας των πολιτών. 

Η fiftyeggz ήταν υπεύθυνη για ολόκληρο το σχεδιασμό της οπτικής επικοινωνίας του φεστιβάλ. Λογότυπο, εικονογραφήσεις, banners, branding χώρου, free press, website.

Επιλέξτε Project / Δείτε όλα τα Project