Εταιρική Ταυτότητα - Λογότυπο - Σήμα

Λογότυπο - Σήμα

Εταιρική Ταυτότητα - Σφραγίδα

Σφραγίδα

Εταιρική Ταυτότητα - Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα - Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα

Εταιρική Ταυτότητα - Εταιρικές Κάρτες

Εταιρικές Κάρτες

Εταιρική Ταυτότητα - Brand Identity

Brand Identity

Εταιρική Ταυτότητα - Τυπογραφία  / Τ-Shirt

Τυπογραφία / Τ-Shirt

Εταιρική Ταυτότητα - Eggziting T-Shirt

Eggziting T-Shirt

Εταιρική Ταυτότητα - Postcards / Promo Kit

Postcards / Promo Kit

Εταιρική Ταυτότητα - card postal  /  postcards

card postal / postcards

Εταιρική Ταυτότητα - card postal

card postal

Εταιρική Ταυτότητα - card postal

card postal

Fiftyeggz
Εταιρική Ταυτότητα

Εύρεση Ονόματος / descriptor, Λογότυπο, Κάρτες, Folder, Επιστολόχαρτο, Τ-Shirts, Φάκελος Αλληλογραφίας. 

Το λογότυπο απεικονίζει ένα θαυμαστικό αποτελούμενο από 2 αυγά. Η εταιρική ταυτότητα βασίστηκε πάνω στην έννοια της ιδέας, ως την κατευθυντήρια αρχή, την ορμή που προσανατολίζει την έρευνα. Για το λόγο αυτό το descriptor που συνοδεύει όλες τις εφαρμογές είναι:
Graphic & web eggziting ideas!

Επιλέξτε Project / Δείτε όλα τα Project